ข่าวสาร

Awakening and learning organization
Image Description

Agrotech & PEA จัดกิจกรรมบวงสรวง

ฤกษ์งามยามดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี ได้ร่วมจัดพิธีไหว้บวงสรวงพระร่วงโรจนฤทธิ์

Image Description

สัมนาบริษัท 2018/2019

บริษัทฯ จัดกิจกรรมสัมมนาบริษัทฯ นอกสถานที่ ณ พาโก้ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220