วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า

— Vision


บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการระบบไฟฟ้าที่มั่นคง " เรามุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศในงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร "

Image Description
Image Description


— Mission


-มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์

-มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของงานและลูกค้า

-มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และ คุณภาพชุมชน

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220